Search advertising is heel groot, maar verdwijnt!

Vragen veranderen
Het search platform wordt vele malen breder en groter dan op dit moment zichtbaar is. Stiekem is de consument al afscheid aan het nemen van het klassieke ‘search engine’ pagina model op Google of Bing. Search verandert, van de blauwe links gaan we naar een onzichtbare technologie. Zowel de ingang naar zoekopdrachten als de vraag van de gebruiker is veranderd. Men is niet meer op zoek naar ‘wat’, men wil nu direct antwoord krijgen op ‘waarom’ en ‘hoe’. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten van het binnenkort verschijnend onderzoek van de DDMA en IAB Nederland: zoekopdrachten  beginnend met de vraag ‘waarom’ nemen toe met wel 48% op jaarbasis! In Engeland is inmiddels ‘wat’ al erg populair. Inmiddels zoekt men niet meer naar informatie, maar naar antwoorden.

Search evolueert
Maar niet alleen de vraag is veranderd. Ook het verwachtingsniveau van de consument is toegenomen. Met halve antwoorden neemt men geen genoegen meer. Om nog maar te zwijgen over de technische vereisten en wensen. Search moet tegenwoordig een experience zijn, van A tot Z. Men verwacht zelfs dat het search platform in de toekomst niet eens meer een vraag of handeling van de consument verwacht, maar op eigen initiatief al antwoord geeft op vragen die het verwacht.

Devices 
De andere grote verandering is de ingang naar zoekopdrachten. We gaan namelijk weg van het toetsenbord en de telefoon. Er zijn al een aantal bedrijven die slim op deze evolutie hebben ingespeeld. Het gaat om voice control en integratie in apparaten en apparaten die met elkaar praten via het ‘internet of things’. Zo heeft Samsung al haar connected Home-lijn op de markt gebracht waarmee huishoudapparaten er voor zorgen dat boodschappen op tijd worden besteld. Zo zet Apple in op Siri en Spotlight, heeft Amazon twee troefkaarten met Alexa en de Kindle Fire en heeft Microsoft inmiddels Cortana geïntroduceerd, waarmee op een nieuwe manier heel intuïtief complexe opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Zo verdwijnt search uit beeld en wordt het een onzichtbaar onderdeel van de omgeving.

Het gaat om de mens en zijn intentie 
Als je mee wilt groeien met deze evolutie moet je traditionele search los durven laten. Focus je op de veranderende verwachtingen van de consument en erken dat we de fase dat search alleen maar uit webpagina’s bestaat voorbij zijn. Zorg dat je als merk online de verbindende schakel wordt tussen mensen, locaties en apparaten. En creëer producten die zowel ‘machine learning capabilities’ als ‘artificial intelligence’ in zich hebben. Op die manier kun je een profiel opbouwen van consumenten waarbij je steeds beter kunt inspelen op menselijke intenties en behoeften. Om klaar te zijn voor de nieuwe search marketing generatie moet je begrijpen en zelfs anticiperen op wat consumenten echt willen.

Jeroen Verkroost is interim directeur van het IAB, de branchevereniging voor interactieve marketing, en zelfstandig adviseur.